1. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 2. wJastrzebiu.pl jest Serwisem ogłoszeniowo-reklamowym skierowanym do osób fizycznych oraz podmiotów prawnych działających na terenie Polski i Holandii.
 3. Wydawcą Serwisu oraz jego właścicielem jest firma Ahoj! Marketing Anna Lerch-Wójcik, z siedzibą w 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 57b, NIP: 6332109670, REGON: 243042208
 4. Niniejszy regulamin został podzielony na cztery części, obejmujące
 • ofertę bezpłatnych i wyróżnionych ogłoszeń oraz wpisów,
 • oferty promocyjne, obowiązujące w Serwisie czasowo oraz płatność za usługi
 • postanowienia ogólne, obejmujące wszystkie sfery działania serwisu.

 
Stanowi on jednak integralną całość w zakresie zagadnień etycznych i prawnych, są one stosowane jednakowo dla wszystkich części Serwisu.


 Bezpłatne i wyróżnione ogłoszenia oraz wpisy w serwisie wJastrzebiu.pl

 1. Żeby w pełni korzystać z usług Serwisu należy się bezpłatnie zarejestrować. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie aktywować konto poprzez e-mail. Użytkownik Serwisu, który nie dokona rejestracji, nie będzie miał możliwości edycji dodanych przez siebie wpisów oraz korzystania z systemu punktów na wyróżnianie ogłoszeń.
 2. Aby dodać ogłoszenie w serwisie należy wypełnić formularz z menu Dodaj ogłoszenie.
 3. Zarejestrowany użytkownik Serwisu wJastrzebiu.pl może w każdej chwili dodawać, edytować i usuwać swoje ogłoszenia oraz korzystać z systemu punktów na wyróżnianie ogłoszeń.
 4. Dodawane ogłoszenia powinny być zrozumiałe dla czytelnika i zawierać dokładny opis oraz dane kontaktowe.
 5. Dodane ogłoszenia wymagają akceptacji Administratora, aktywowane są w ciągu 24h.
 6. Treści ogłoszenia muszą być zgodne z prawem polskim oraz normami etycznymi i nie mogą naruszać dobrego imienia innych użytkowników.
 7. Ogłoszenia wyświetlane są w Serwisie bezpłatnie przez 21 lub 30 dni. Istnieje możliwość przedłużenia czasu wyświetlania na 90 lub 365 dni, za co pobierana jest opłata według aktualnego cennika.
 8. W Serwisie wJastrzebiu.pl istnieje również możliwość dodania wyróżnionego ogłoszenia lub umieszczenie ogłoszenia jako pierwszego na liście, za co pobierana jest opłata według aktualnego cennika.
 9. Oferowane ceny produktów podane są w euro. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, aktualne ceny zobowiązuje się podawać w ofercie na stronie.

 

 

Oferty promocyjne w serwisie wJastrzebiu.pl

 1. Informacje o aktualnych ofertach promocyjnych zamieszczane są w Serwisie wJastrzebiu.pl. Długość trwania i warunki promocji zależna są od decyzji właściciela Serwisu
 2. Cennik, warunki współpracy i produkty objęte promocją mają zastosowanie wyłącznie w okresie trwania tejże promocji
 3. W razie trudności technicznych lub innych przyczyn niezależnych od właściciela, zastrzega on sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub ograniczenia ilości objętych nią produktów.
 4. Każda promocja objęta jest osobnym regulaminem, który ma zastosowanie tylko i wyłącznie do tej promocji oraz wszystkich objętych nią produktów, cen i warunków.
 5. Wybranej oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi dostępnymi zniżkami oraz promocjami. Obowiązuje zasada wyboru każdorazowo tylko jednej promocji.
 6. Każdy użytkownik Serwisu może skorzystać z opcji wyróżnienia swoich ogłoszeń.  W formularzu dodawania ogłoszenia należy wybrać odpowiednią opcję wyróżnienia. Dla zarejestrowanych użytkowników został udostępniony również System punktowy, dzięki któremu za wyróżnianie ogłoszeń mogą płacić punktami, które wcześniej mogą zakupić w Pakietach  według obowiązującej oferty. Możliwe formy płatności w Serwisie to bezpieczne systemy płatności elektronicznych PyaPal oraz PayU. Udostępniamy także możliwość płatności tradycyjnym przelewem bankowym.

 

Przepisy ogólne

 1. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. usuwania ogłoszeń, wpisów i użytkowników łamiących regulamin,
  2. przerw w emisji Serwisu spowodowanych pracami aktualizacyjnymi i serwisowymi,
  3. niedopuszczania emisji ogłoszeń i wpisów niezgodnych z regulaminem.
 2. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń oraz umieszczonych grafik i zdjęć, dane osobowe umieszczane przez użytkowników oraz wykorzystywanie danych osobowych przez osoby trzecie,
  2. przerwy w działaniu Serwisu,
  3. jakiekolwiek spory pomiędzy kontrahentami Serwisu - zachowując w takich sytuacjach pełną neutralność i prawo do nieuczestniczenia w nich,
  4. szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Wydawcy Serwisu" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Wydawcy Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych.
 4. Użytkownik wyraża także zgodę na przesyłanie jego adresu IP w wiadomościach wysyłanych do ogłoszeniodawcy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie..
 5. Wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie właścicielowi Serwisu.
 6. Wykorzystywanie zawartości, kopiowanie oraz rozpowszechnianie Serwisu oraz jego elementów jest nielegalne.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 8. Akceptacja powyższego regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Polityki Prywatności Serwisu.
 9. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia aktualizacji i zmian niniejszego regulaminu.