Skip to main content

Regulamin portalu wJastrzebiu.pl


Definicje

Regulamin - oznacza poniższy regulamin.

Ahoj! Digital Marketing  Ahoj.pro Marcin Wójcik z siedzibą przy ul. Niepodległości 57b, 44-336 Jastrzębie-Zdrój wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6332121292, REGON: 241709387.

Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający katalog firm oraz serwis ogłoszeń drobnych, pod nazwą “wjastrzebiu.pl, firmy.wjastrzebiu.pl, ogloszenia.wjastrzebiu.pl”, do którego prawa przysługują wyłączne Ahoj! Digital Marketing.

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Ahoj! Digital Marketing, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym wjastrzebiu.pl, ogloszenia.wjastrzebiu.pl, firmy.wjastrzebiu.pl lub innym wskazanym przez Ahoj! Digital Marketing.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Klient - oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z usług Ahoj! Digital Marketing, umieszcza w serwisie treści reklamowe lub marketingowe w formie wpisów w Bazie Danych.

Przedsiębiorca - oznacza każdą osobę - fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której dane znajduje się w Bazie Danych Serwisu

Wyszukiwarka - oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Ahoj! Digital Marketing.

Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie adresie URL).

Usługi wyszukiwawcze - usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu wJastrzebiu.pl, w tym m.in. zasady dotyczące anonimowości Użytkowników, ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwa korespondencji. Regulamin zapewnia Użytkownikom prawo do korzystania z treści udostępnianych przez Ahoj! Digital Marketing z zastrzeżeniem, że trzeba przestrzegać obowiązujących regulaminów i/lub regulaminów szczegółowych. Ahoj! Digital Marketing zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.

Źródłem danych wykorzystywanych w Serwisie są wpisy dokonywane do Bazy Danych na wniosek podmiotów.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane są:

Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

system operacyjny Android, Windows Mobile lub Symbian w celach przeglądania stron przy użyciu narzędzi mobilnych w szczególności telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy netbooków.

Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Ahoj! Digital Marketing w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne i odpłatne.

Świadczenie Usług informacyjnych jest usługą bezpłatną.

Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu (wjastrzebiu.pl, ogloszenia.wjastrzebiu.pl, firmy.wjastrzebiu.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

Umieszczanie w Serwisie treści reklamowych i marketingowych, a także dodawanie stron do Bazy Danych jest usługą odpłatną.

Zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Klienta opłaty w wysokości i w sposób określony przez Ahoj! Digital Marketing, podanej przed zawarciem umowy.

Osobom fizycznym, które zawierają umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

Zasady dodawania wpisów do Bazy Danych Portalu wJastrzebiu.pl

Dodawanie i utrzymywanie wpisu w obrębie Portalu równoznaczne jest z akceptacją niniejszych zasad i Regulaminu.

Do Bazy Danych dodawane są wyłącznie wartościowe dla innych Użytkowników wpisy.

Zgłoszenia są weryfikowane w ciągu 5 dni roboczych.

Zgłoszenie nie gwarantuje zaakceptowania wpisu.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy przestrzegać wyświetlanych wskazówek. Niedbale wypełnione zgłoszenie (np. tytuł lub opis będący listą słów kluczowych) może być powodem opóźnienia rozpatrzenia wpisu. Ahoj! Digital Marketing zastrzega możliwość zmiany tytułu, opisu, słów kluczowych i kategorii.

Opis powinien zwięźle informować o zawartości wpisu. Powinien być napisany poprawną polszczyzną, w formie trzecioosobowej lub bezosobowej, unikając języka promocyjnego. Frazy typu "tylko u nas", "zaskoczymy Cię najwyższą jakością", "serdecznie zapraszamy" są usuwane.

Ahoj! Digital Marketing nie akceptuje:

 • wpisów bez polskiej wersji językowej
 • wpisów erotycznych i związanych z erotyką
 • wpisów tylko dla dorosłych
 • wpisów z produktami dla osób pełnoletnich (w tym dotyczących tytoniu, papierosów, e-papierosów, alkoholu)
 • wpisów związanych z systemami typu Get Paid, "zarabianie w internecie"
 • wpisów związanych z hazardem
 • wpisów zawierających ofertę produktów, których sprzedaż online jest w Polsce niedozwolona
 • wpisów wulgarnych, nakłaniających do przemocy, zawierających treści rasistowskie
 • wpisów niezgodnych z polskim prawem
 • wpisów zawierających nieaktualne treści
 • wpisów ułatwiających lub nakłaniających do łamania prawa (np strony gromadzące odnośniki do nielegalnego oprogramowania, oferty "pomocy" przy pisaniu lub sprzedaży prac magisterskich i innych, sprzedaż nasion konopi indyjskich, sprzedaż dokumentów kolekcjonerskich)
 • wpisów powielających treści już obecne w Bazie Danych (np. kolejne wpisy obecne już w Bazie Danych, z powielonym tytułem lub opisem)
 • wpisów stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach
 • wpisów o nikłej oryginalnej zawartości (np. strony programów partnerskich, wizytówki, strony oparte o skopiowaną zawartość z innych stron, nowe strony z małą ilością zawartości)
 • wpisów błędnie wyświetlających się w popularnych przeglądarkach internetowych
 • wpisów zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie
 • wpisów zawierających lub promujących ofertę sprzedaży leków lub suplementów przez firmy zagraniczne

Jedynie w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie gdy zawierają szczególnie unikalną i przydatną treść, Ahoj! Digital Marketing akceptuje:

 • wpisy dystrybutorów produktów MLM
 • wpisy stron umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych
 • wpisy nie posiadające własnej domeny
 • blogi i strony informacyjne bez dat publikacji poszczególnych artykułów
 • strony długo nieaktualizowane

Oceniając wpis Ahoj! Digital Marketing bierze pod uwagę jedynie jej ogólnodostępną zawartość.

W przypadku odrzucenia wpisu istnieje możliwość ponownej weryfikacji, bez konieczności wysyłania kolejnego zgłoszenia, po wyeliminowaniu błędów i cech uniemożliwiających akceptację wpisu.

Wszystkie wpisy w Bazie Danych zostają przypisane do zarejestrowanych kont w serwisie do których przypisane są unikatowe identyfikatory w postaci loginu i adresu e-mail. Dostęp do konta jest możliwy po użyciu loginu i hasła ustawioneg przy pierwszym logowaniu – formularzu rejestracji.

Pytania dot. zasad i funkcjonowania Bazy Danych można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w dziale KONTAKT Serwisu.

Płatności

Ahoj! Digital Marketing umożliwia dokonanie płatności z tytułu sprzedaży usług w następujący sposób:

 • przedpłata online przelewem bankowym
 • przedpłata online zewnętrznym system płatności PayU (obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).

W przypadku płatności za pośrednictwem PayU (Płatność PayU), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu.

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Ahoj! Digital Marketing w ramach Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:, Ahoj!pro Marcin Wójcik z siedzibą przy ul. Niepodległości 57b, 44-336 Jastrzębie-Zdrój bądź w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Ahoj! Digital Marketing.

Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Ahoj! Digital Marketing.

Decyzja Ahoj! Digital Marketing co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

Ahoj! Digital Marketing nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

Dodawanie opinii

Ahoj! Digital Marketing zapewnia Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o Przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie.

Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności Przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.

Zabrania się dodawania opinii zawierających treści reklamowe lub niezamówione informacje handlowe.

Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą mieć charakteru obraźliwego, naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.

Ahoj! Digital Marketing zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii lub usunięcia opinii opublikowanej, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.

W celu dodania opinii o Przedsiębiorcy wymagane jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

Ahoj! Digital Marketing zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w szczególności w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Ahoj! Digital Marketing nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji (chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone Użytkownikowi w formie pisemnej przez Ahoj! Digital Marketing ). Ahoj! Digital Marketing ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

Ahoj! Digital Marketing nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji lub za skorzystanie z usług Przedsiębiorców znajdujących się w Bazie Danych.

Ahoj! Digital Marketing nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez Klientów Ahoj! Digital Marketing, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do Klientów Ahoj! Digital Marketing dostarczających dany serwis/treści.

Ahoj! Digital Marketing nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez Klientów Ahoj! Digital Marketing. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach którego zawarta została transakcja.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Ahoj! Digital Marketing wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Ahoj! Digital Marketing wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność Klientów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. Ahoj! Digital Marketing nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie

Ahoj! Digital Marketing nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa własności intelektualnej

Ahoj! Digital Marketing posiada wszelkie prawa do Bazy Danych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych za pośrednictwem Wyszukiwarki oraz Serwisu Usług wyszukiwawczych. Dane uzyskane w ten sposób nie mogą być wykorzystywane w celu tworzenia innych baz danych, włączania ich do innych baz danych, rozpowszechniania publicznego lub komercyjnego ani wykorzystywania niezgodnie z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne czynności związane z nią, konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych, mogą być dokonywane wyłącznie przez Ahoj! Digital Marketing albo podmioty działające na jego zlecenie.

Ahoj! Digital Marketing informuje, że wszelkie materiały zawarte w Serwisie, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki oraz materiały wideo, są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi oryginalnymi prawami własności intelektualnej. Serwis został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i jego wybór i układ prezentowanych treści są objęte ochroną prawno-autorską.

Ahoj! Digital Marketing oświadcza, że Klient posiada wyłączne prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym logo i znaków towarowych) i że ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. W związku z tym Klient udziela Ahoj! Digital Marketing nieodpłatnej, niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania tych elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzania do pamięci komputera, włączania do zbioru danych Ahoj! Digital Marketing oraz powszechnego udostępniania, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet. W przypadku, gdyby okaże się, że powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe, Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć wszelkie szkody i koszty Ahoj! Digital Marketing związane z tymi roszczeniami. Klient oświadcza również, że zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.

Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:

 • zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
 • wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ahoj! Digital Marketing lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie/zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Ahoj! Digital Marketing przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.

Postanowienia końcowe

Ahoj! Digital Marketing ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Ahoj! Digital Marketing każdorazowo zawiadomi Użytkowników o zmianach w niniejszym Regulaminie wraz z ich wskazaniem i udostępnieniem treści nowego Regulaminu poprzez:

 1. opublikowanie w Serwisie nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu,
 2. wysłanie wiadomości elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, na adres e-mail podany przez Użytkownika, który zawarł Umowę z Usługodawcą.

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni po jego opublikowaniu.

W przypadku braku akceptacji wobec proponowanych zmian w Regulaminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia na adres korespondencyjny lub e-mailowy Usługodawcy.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie wjastrzebiu.pl, ogloszenia.wjastrzebiu.pl, firmy.wjastrzebiu.pl.

Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: Ahoj.pro Marcin Wójcik z siedzibą przy ul. Niepodległości 57b, 44-336 Jastrzębie-Zdrój.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2023 r.